TH
EN
|
TH
GD.Home เพื่อสังคม
ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ กับโครงการทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3

GD. Home ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพกับโครงการทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 Happy Volunteer Week 5 เพื่อบริจาคเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา ที่อยู่เลขที่ 99/9 ม.4 ต. ท่าชะมวง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ