TH
EN
|
TH
เกร็ดความรู้
ผนังชั้นเดียว กับ ผนังสองชั้น แตกต่างกันอย่างไร? เลือกแบบไหนตอบโจทย์การสร้างบ้านหลังแรก

ผนังชั้นเดียว กับ ผนังสองชั้น แตกต่างกันอย่างไร ถือเป็นหนึ่งคำถามต้นๆ ที่คนอยากสร้างบ้านต้องศึกษาและรู้ความแตกต่าง เพื่อวางแผนสร้างบ้านและสื่อสารความต้องการกับทีมออกแบบจากบริษัทรับสร้างบ้านได้อย่างถูกต้อง เพราะหากแบบบ้านได้ข้อสรุปอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้าง และไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลัง ก็จะทำให้งานสร้างบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ที่สำคัญเป็นมิตรกับงบในกระเป๋าที่จะไม่บานปลายอย่างแน่นอน ดังนั้นความแตกต่างของผนังนั้นเป็นอย่างไร วันนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน มีคำตอบ