TH
EN
|
TH
ข่าว/กิจกรรม
เพราะเราต้องการให้...คนไทยมีบ้าน กับ สินเชื่อบ้าน ธอส.เพื่อคุณ

3 ปีแรก รับดอกเบี้ยต่ำ MRR – 3.00% ต่อปีหรือเท่ากับ 3.75% ต่อปี

• สินเชื่อบ้าน ธอส.เพื่อคุณ

เลือกดอกเบี้ยถูกกว่า

ปีที่ 1 – 3 = MRR – 3.00% ต่อปี

ปีที่ 4 – 6 = MRR – 2.00% ต่อปี

ปีที่ 7 – 9 = MRR – 1.00% ต่อปี

 

• เลือกวงเงินกู้มากขึ้น*LTV+5%

ปีที่ 1 – 3 = MRR – 3.00% ต่อปี

ปีที่ 4 – 6 = MRR – 1.75% ต่อปี

ปีที่ 7 – 9 = MRR – 0.75% ต่อปี

ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.75% ต่อปี ยกเว้นกรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ = MRR

 

• ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี

• ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

-อายุผู้กู้ไม่เกิน 50 ปี

-รายได้สุทธิไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน

-ยื่นคำขอกู้ และนิติกรรมภายในวันที่ 28 ก.พ. 2562

_____________________________

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website : www.ghbank.co.th

Tel. : 02-645-9000

Inbox : m.me/GHBank

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ
ธ.ไทยพาณิชย์ ปล่อยโปรฯสินเชื่อ เพื่อการปลูกสร้างบ้าน . รับ Cash back คืนเข้าบัญชี 5,000 บาท